Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Tööriistaturg.ee e-poe isikuandmete vastutav töötleja on Tööriistad OÜ (registrikood 14700178) , tel +372 53511948 või info@tööriistaturg.ee. Tööriistad OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Tööriistad OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • isiku- ja kontaktandmed (sh nimi, isikukood, telefoninumber, aadress, e-posti aadress jms);
  • kauba kohaletoimetamise aadress.
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu ja järelmaksu taotlemise andmed);
  • klienditoe andmed.


Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi lepingute täitmiseks, tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. 
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Isikuandmete kasutamine

Isikuandmeid kasutatakse ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendi eest võetud kohtustuse tätimiseks.
Parima teenindamise nimel võib Tööriistaturg avaldada teavet üksikute isikute kohta kolmandatele osapooltele, kes osutavad Tööriistaturule teenuseid. Isikuandmete edastamine Tööriistaturu volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, järelmaksu pakkuja, toote hooldusteenuse pakkuja, andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub Töö ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmete muutmine

Isikuandmeteid saab muuta Tööriistaturu e-poes kasutaja profiili all või saates allkirjastatud avalduse aadressile info@tööriistaturg.ee

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, saates avalduse e-posti teel info@tööriistaturg.ee. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Säilitamine

Tööriistaturu konto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui e-poes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb saata vastavasisulisne allkirjastatud avaldus e-posti teel info@tööriistaturg.ee . Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Otseturustusteated

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada. Selleks tuleb vastavasisuline  allkirjastatud avaldus saata info@tööriistaturg.ee . Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmetevastutavaks töötlejaks on Tööriistad OÜ. Kõigi küsimuste korral palume ühendust võtta aadressil info@tööriistaturg.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).